GİZLİLİK VE GÜVENLİK İLKELERİ

Bu beyan www.bilet.emaarakvaryum.com’un  (“Emaar Akvaryum”) gizlilik politikasını içerir.

Bu Gizlilik Politikasını, bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı ve koruduğumuzu açıklamak için hazırladık. Bu Politika www.bilet.emaarakvaryum.com (“Site”) ve hizmetlerimizi kullanan, ayrıca bilet satın alan tüm kullanıcılar ile bize verilen tüm bilgiler için geçerlidir. Bilet satın almak suretiyle, Gizlilik Beyanı hükümlerini okuduğunuzu, incelediğinizi ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı önemle belirtiriz. Web sitemizi ve hizmetlerimizi kullanmak ve/veya bilet satın almak suretiyle işbu Gizlilik Politikasında belirtilen uygulamaları ve kuralları kabul etmektesiniz.

Emaar Akvaryum, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgilerinizi içermeyen, çerezler, web logları, IP adresleri vb. bu istatistiksel veriler, Emaar Akvaryum müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla, reklamların hedef kitleye uyarlanabilmesini temin etmek maksadıyla ve yalnızca diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere, reklam verenlerle paylaşılabilir.

Emaar Akvaryum, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.

Emaar Akvaryum, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Emaar Akvaryum bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

Bu amaçla Emaar Akvaryum ile paylaştığınız kişisel verileriniz başta ana hissedarımız olan Emaar Properties PJSC ve iştirakleri olmak üzere, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız, Emaar Properties Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız/ iş birliği yaptığımız, program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, Bankalar, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer ilgili 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

Emaar Akvaryum, Site vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin güvenliğini için mevzuat hükümleri kapsamında tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Emaar Akvaryum kontrolü altındaki kişisel verileri korumak için tüm gerekli adımları atsa da internet üzerinden tüm veri iletişimleri ya da veri depolama şekillerinin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bu transferler sırasında bilgilerin yolunun kesilmesi, değiştirilmesi ya da yanlış kullanımı sonucu maruz kalınabilecek herhangi bir zarardan Emaar Akvaryum’un sorumluluğu bulunmamaktadır.

Emaar Akvaryum tarafından saklanan ve kullanılan kişisel verileriniz ile ilgili olarak kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Emaar Akvaryum, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Emaar Akvaryum web sitesi kullanıcıları tüm yerel kanunlar, kural ve düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. Bu web sitesini kullanan Türkiye dışından ziyaretçiler, işbu sitenin Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul etmekte ve kendi ulusal yasaları kapsamında ortaya çıkacak tüm taleplerinden feragat etmektedirler.

Emaar Akvaryum, işbu Gizlilik Politikasının hükümlerini mevzuat kapsamında değiştirme, üzerinde değişiklik, ekleme ya da çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Site’nin kullanılması ve/veya bilet satın alınması, herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın işbu Gizlilik Politikasına bağlı olmayı kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Herhangi bir zamanda, buradaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmediğiniz takdirde, bu sitenin kullanımına derhal son vermeniz gerekmektedir.